Chuông đồng mini 2020 - BBL

Thương hiệu: Khác
Chuông đồng, gọng nhôm, tay gạt kim loại… không có tí nhựa nào. Mưa nắng không lo hỏng.Nhìn thực tế rất đẹp. làm tôn lên giá trị xe.Âm thanh vang đanhChuông xe đạp...

Còn hàng

250,000₫
Tiêu đề

Chuông đồng, gọng nhôm, tay gạt kim loại… không có tí nhựa nào. Mưa nắng không lo hỏng.

Nhìn thực tế rất đẹp. làm tôn lên giá trị xe.

Âm thanh vang đanh

Chuông xe đạp mini 2020

Chuông xe đạp mini 2020

Chuông xe đạp mini 2020

Chuông xe đạp mini 2020