Đèn ếch cho xe đạp

Thương hiệu: Khác
Đèn ếch con cho xe đạp Đèn ếch được gắp vào tay lái hoặc 2 bên thân xe giúp người phía sau có thể nhận biết được xe đạp gấp đang đi phía trước.Đèn...

Còn hàng

60,000₫
Tiêu đề

den ech cho xe dap

Đèn ếch con cho xe đạp

 

Đèn ếch được gắp vào tay lái hoặc 2 bên thân xe giúp người phía sau có thể nhận biết được xe đạp gấp đang đi phía trước.
Đèn có 3 chế độ sáng :
- Sáng đứng bóng
- Sáng nháy nhanh
- Sáng nháy chậm